Podmínky ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BeVIVID Store s.r.o., IČ04573579 se sídlem Tkalcovská 351/3, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou sluzebnicek@lemory.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 • III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, KATEGORIE, ZDROJE A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  Zákonný důvod

  Účel

  Údaje

  Zdroj údajů

  Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

  Plnění smlouvy

  Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

  Osobní údaje klientů (kontantní údaje, někdy data narození)

  Objednávkový formulář, e-mailová komunikace

  Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti – PPL, platební brány

  Oprávněný zájem

  Poskytnutí e-mailu službě třetí strany pro získání recenze

  E-mailová adresa a informace o objednaném zboží

  Objednávkový formulář

  Heureka.cz

  Oprávněný zájem

  Zajištění správné funkčnosti webu

  Cookies

  Přihlášení do uživatelského účtu

  Webhostingové služby, subdodavatelé

  Oprávněný zájem

  Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

  Kontaktní údaje klientů

  Informace z objednávek

  Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé

  Oprávněný zájem

  Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

  Po dobu 50 měsíců: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu.

  Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

  Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

  Souhlas

  Pokročilá analýza návštěvnosti

  Sledování pohybu uživatelů na webu a vyplňování formulářů

  Pohyb uživatele na webu, pohyb myši, klikání, psaní na klávesnici

  Služby pro sledování pohybu uživatele na webu

  Souhlas

  Cílená reklama (retargeting)

  Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu

  Zobrazení určitých stránek na webu

  Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)

  Souhlas

  Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

  Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

  Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

  Google Analytics

  Souhlas

  Marketing a propagace webu

  E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

  Formulář pro newsletter

  Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

  Souhlas

  Zveřejnění recenze zákazníka

  Jméno zákazníka, e-mail

  E-mailová komunikace a dotazník na webu

  Cloudová úložiště, mailingové služby

  Souhlas

  Profilování pro zobrazení cíleného obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech)

  Zobrazení stránek konkrétních produktů, které si uživatel prohlíží

  Klikání na odkazy na detaily produktů

  Webhostingová společnost

  IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

  1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

  VI. VAŠE PRÁVA

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, jsou chráněna šifrováním a hesly.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.